تاج گل ترحیم - کد 1929

    تاج گل همدردی سه طبقه مناسب جهت مراسم ترحیم

تنوع گل: آنتوریوم سفید
آنتوریوم سبز
لیلیوم سفید
ارتفاع: حدود 300 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل این محصول در سراسر تهران رایگان می باشد

نظرات

5/5 0 0 0
True;