تاج گل تبریک - کد 2601

    تاج گل مجلسی سه طبقه مناسب جهت مراسم جشن ، افتتاحیه ، همایش و ...

تنوع گل: آنتوریوم
لیلیوم
استرلیتزیا
آلسترومریا
میخک
ارتفاع: حدود 280 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل این محصول در سراسر تهران رایگان می باشد

تومان 2,500,000

True;