تاج گل افتتاحیه و تبریک - کد 2602

    تاج گل مجلسی یک طبقه مناسب جهت مراسم جشن ، افتتاحیه ، همایش و ...

تنوع گل: آنتوریوم سفید
لیلیوم زرد
لیلیوم دورنگ
ارتفاع: حدود 160 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل این محصول در سراسر تهران رایگان می باشد

True;