تاج گل تبریک - کد 2125

تاج گل تبریک یک طبقه

تنوع گل: آنتوریوم
لیلیوم
ژربرا
ارتفاع: حدود 160 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل این محصول در سراسر تهران رایگان می باشد

تومان 2,500,000

True;