محصولات برگزیده

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1107

350,000 تومان

290,000 تومان

تاج گل افتتاحیه و تبریک - کد 2101

570,000 تومان

سبد گل ترحیم - کد 3114

350,000 تومان

تخفیف دار تاج گل مراسم ترحیم - کد 1129

550,000 تومان

440,000 تومان

تاج گل افتتاحیه - کد 2112

980,000 تومان

تاج گل تبریک - کد 2108

1,200,000 تومان

سفارش تاج گل ترحیم - کد 1185

850,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1928

375,000 تومان

300,000 تومان

سبد گل رومیزی ترحیم - کد 3109

350,000 تومان

تاج گل افتتاحیه و تبریک - کد 2115

620,000 تومان

سبد گل تبریک کد 1915

750,000 تومان

تخفیف دار تاج گل مراسم ترحیم - کد 1178

550,000 تومان

440,000 تومان

تاج گل درباری - کد 2117

880,000 تومان

سبد گل ترحیم کد 1915

750,000 تومان

تاج گل درباری تسلیت - کد 1193

720,000 تومان

سفارش گل ترحیم - کد 1182

450,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1147

400,000 تومان

320,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1145

425,000 تومان

340,000 تومان

باکس گل ترحیم - کد 3108

320,000 تومان

سبد گل ترحیم کد 1909

720,000 تومان

مقاله ها

دانستنی‌ها، مطالب و مقالات دنیای گل و گل آرایی

راههای افزایش عمر گل های شاخه بریده

برای آنکه عمر گل های شاخه بریده خود را طولانی تر کنید روش های زیر را بکار بگیرید. گلها را در جای خنک نگهداری کنید : گلفروش ها معمولاً گل ها را داخل سطل آب و در جای خنک و سرد نگهداری می کنند. دمای پایین باعث می شود که گل تازه بماند و آب آن را زنده نگه می دارد. بدون آب گل ها فوراً پژمرده می شوند.

1397/4/9