سبد گل تبریک کد 1915

سبد گل مجلسی مناسب جهت مراسم جشن ، افتتاحیه ، همایش و ...

تنوع گل: آنتوریوم
لیلیوم
ارکیده
ارتفاع: حدود 100 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل رایگان

نظرات

5/5 0 0 0
True;