سبد گل تبریک - کد 2517

    سبد گل مجلسی مناسب جهت مراسم جشن ، افتتاحیه ، همایش و ...

تنوع گل: آنتوریوم
استرلیتزیا
ژربرا
ارتفاع: حدود 60 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل رایگان

نظرات

5/5 0 0 0
True;