محصولات برگزیده

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1107

300,000 تومان

240,000 تومان

تاج گل مجلسی - کد 2101

470,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1129

450,000 تومان

360,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1928

300,000 تومان

240,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1147

325,000 تومان

260,000 تومان

تاج گل مجلسی - کد 2105

730,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1155

525,000 تومان

420,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1927

575,000 تومان

460,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1145

300,000 تومان

240,000 تومان

تاج گل ترحیم - کد 1604

580,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1153

575,000 تومان

460,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1113

450,000 تومان

360,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1150

300,000 تومان

250,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1151

550,000 تومان

440,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1136

475,000 تومان

380,000 تومان

تخفیف دار تاج گل ترحیم - کد 1141

525,000 تومان

420,000 تومان

تاج گل ترحیم - کد 1902

750,000 تومان

تاج گل ترحیم - کد 1201

290,000 تومان

تاج گل ترحیم - کد 1601

580,000 تومان

تاج گل ترحیم - کد 1915

580,000 تومان

مقاله ها

دانستنی‌ها، مطالب و مقالات دنیای گل و گل آرایی

راههای افزایش عمر گل های شاخه بریده

برای آنکه عمر گل های شاخه بریده خود را طولانی تر کنید روش های زیر را بکار بگیرید. گلها را در جای خنک نگهداری کنید : گلفروش ها معمولاً گل ها را داخل سطل آب و در جای خنک و سرد نگهداری می کنند. دمای پایین باعث می شود که گل تازه بماند و آب آن را زنده نگه می دارد. بدون آب گل ها فوراً پژمرده می شوند.

1397/4/9