جمع کل : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

تاج گل درباری تبریک و افتتاحیه - کد 2118

   تاج گل درباری تبریک و افتتاحیه

تنوع گل: لیلیوم آنتوریوم داوودی
ارتفاع: حدود 220 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل این محصول در سراسر تهران رایگان می باشد
ویژگی ها: این تاج گل درباری با گل های تازه رنگارنگ تزیین شده و برای افتتاحیه و تبریک جشن ها مناسب می باشد.

True;