تاج گل افتتاحیه - کد 2516

   سبد گل پایه دار تبریک یک طبقه فانتزی

تنوع گل: آنتوریوم
لیلیوم
ژربرا
ارتفاع: حدود 160 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل این محصول در سراسر تهران رایگان می باشد
پایه گل تبریک برای نمایشگاه بین المللی ارسال و تحویل می گردد.

تومان 2,850,000

True;