تاج گل تبریک - کد 2902

    تاج گل مجلسی سه طبقه مناسب جهت مراسم جشن ، افتتاحیه ، همایش و ...

تنوع گل: آنتوریوم سفید
آنتوریوم دورنگ
لیلوم صورتی
ارکیده صورتی
ارکیده سفید
ارتفاع: حدود 240 سانتیمتر
کارت: قابلیت سفارش کارت با طرح و متن دلخواه به صورت رایگان
حمل: حمل این محصول در سراسر تهران رایگان می باشد

True;